Uw partner in arbo zaken.


Klik hier voor de webwinkel.

Geachte relaties en belangstellenden:

Text Example
Overname Kroon Arbozaken door ACM Opleidingen:

ACM Opleidingen neemt vanaf 1 september 2017 de activiteiten van Kroon Arbozaken in Ridderkerk over. Kroon Arbozaken geeft jaarlijks aan zo’n 5.000 cursisten trainingen op het gebied van EHBO, BHV en VCA. Daarnaast verzorgt Kroon Arbozaken evenementenhulpverlening, adviestrajecten en onderhoud van blusmiddelen. Kroon Arbozaken staat al ruim 16 jaar garant voor een hoge kwaliteit in de regio. Vanaf 1 september worden deze activiteiten voortgezet door ACM Opleidingen met de vertrouwde medewerkers vanaf de locatie in Ridderkerk, zoals de klanten / cursisten dit gewend zijn.

“Met heel veel energie en enthousiasme is Kroon Arbozaken het afgelopen decennium uitgegroeid tot een volwassen opleidingscentrum, dat nu toe is aan een volgende stap. Steeds meer klanten zijn niet meer alleen regionaal actief en vinden het steeds belangrijker dat een opleider meerdere trainingslocaties heeft. ACM Opleidingen wil haar positie en groeiambitie in Zuid-Holland verstevigen met de locatie in Ridderkerk. Een perfecte match!,” aldus de huidige eigenaar Dick Kroon.

Om te zorgen voor een warme en professionele overdracht, stellen Dick Kroon en zijn echtgenote Nel Kroon gezamenlijk met de directie van ACM de komende maanden de klanten verder op de hoogte. Graag willen wij alle klanten / cursisten alvast van harte welkom heten binnen onze organisatie. Wij vertrouwen erop, dat we in een prettige samenwerking, het niveau van de dienstverlening verder kunnen verhogen.Trainingen:

Oranje Kruis:
EHBO opleidingen en herhalingen, Wandelsportletsels, Sportletsels, Eerste hulp langs de lijn, Waterongevallen, Verkeersongevallen, Eerste Hulp aan Kinderen en Instructeurs opleidingen en herhalingsbijeenkomsten.

NIBHV:
BHV opleiding en herhaling, BHV ploegleider, Hoofd coördinator BHV, Preventiemedewerker, VCA basis, VCA vol, VCA vil, omgaan met bommeldingen en omgaan met alarmmeldingen.

EFR (Emergency First Response):
Is een internationale organisatie met over heel de wereld trainingsmogelijkheden. Primaire en Secondaire zorg aan kinderen.

DAN (Divers Alert Network Europe):
Een wereldwijde organisatie met als specialiteit verdrinkingsslachtoffers en Eerste Hulp in ongunstige omstandigheden.

Verkoop, Onderhoud en Keuringen
Verbandtrommels, AED's, Verbandmateriaal, Brandblussers en Slanghaspels, EHBO en BHV hesjes, Brancards, Evac-Chair en Lesmateriaal.

Verhuur van materialen:
Verbandtrommels en verbandtassen, AED's, Brancards, Evac-Chair, Brandblussers en Zuurstofkoffers.

Verhuur van lesmaterialen:
Reanimatiepoppen, Training AED's, Brancards, Evac-Chair, Oefenbrandblussers, Rookgenerators, Gasbakken t.b.v. de blustrainingen, Oefenzuurstof koffers. En nog veel meer oefenmaterialen.

Detacheren van instructeurs en Lotusslachtoffers.
Assistentie bij diverse trainingen.
Assistentie bij diverse oefeningen.

Detacheren van EHBO-ers en BHV-ers.
Voor diverse evenementen inzetbaar met of zonder hulpmaterialen. Door onze ruime ervaring kunnen wij u geheel vrijblijvend adviseren over de te nemen veiligheidsmaatregelen bij evenementen. Eveneens kunnen wij u helpen bij het opstellen van een plan van aanpak en opstellen en/of aanvragen van vergunningen.

Diversen:
Veilig werken met een heftruck, Veilig werken met een elektrische pallettruck, Veilig werken op hoogte, Beheerder brandmeldinstallatie, Agressie trainingen, Calamiteiten trainingen, Praktijk trainingen en Ontruimingsoefeningen. Veel trainingen zijn maatwerk en worden gegeven met CCV erkenning.

Wat is voor u de ideale combinatie tussen leren en werken?

Deze vraag kunt u natuurlijk lezen als opdrachtgever of als cursist. Het antwoord is verrassend, voor velen hetzelfde; namelijk zo kort mogelijk van de werkplek weg en toch je kennis en vaardigheden uitbreiden c.q. herhalen. Met andere woorden, de verzuimtijd/inspanning moet minimaal zijn en het rendement hoog. Dit kunnen wij als Kroon Arbozaken B.V. aanbieden voor opleidingen en herhalingen met "Blended Learning" lessen.

Wat houdt dit precies in?
 • De cursist zal thuis via de computer (E-Learning) de theorie tot zich nemen.
 • Kennistoetsen per hoofdstuk c.q. onderdeel. Theorietoets maken via de computer.
 • Geslaagd voor de toets, dan pas praktijk!
 • Praktijkles(sen) waarin wij alle handelingen aanleren en herhalen die in de cursus thuis horen.
 • Na de praktijkles(sen) volgt desgewenst het examen conform de eisen van het Oranje kruis of het NIBHV.
 • Beide organisaties toetsen de theorie/praktijk kennis van de cursist.

Zijn er voordelen?
 • Minder weg van de werkvloer (verzuimtijd). Goedkoper.
 • Meer "trainingstijd" voor de handelingen.
 • Theoretische kennis wordt op peil gehouden, door zelfstudie.
 • Op eigen wijze studeren.
 • Voorbereid op de praktijkles(sen) komen.
 • Vergroten van de kennis en vaardigheden.
 • Goed opgeleid personeel.
 • Mogelijkheid om 24 uur per dag in te loggen.
 • Flexibele inrooster mogelijkheid voor de praktijkles(sen).

Zijn er nadelen?
 • In eigen tijd studeren.
 • Computer nodig.
 • Programma is niet geschikt voor de iPhone, iPad en iPod.
 • Geen toets gemaakt of gezakt betekent geen toegang tot de praktijkles(sen).
 • Geen naslagwerk.

Voor welke cursussen kunnen wij "Blended Learning" aanbieden?
 • BHV.
 • BHV combinaties met kinderen.
 • BHV combinatie met senioren 65+ (nog in ontwikkeling).
 • Brand en Ontruiming.
 • EHBO.
 • EHBO bij kinderen.
 • EHBO bij Senioren 65+ ( nog in ontwikkeling).
 • Reanimatie en AED.
 • Reanimatie bij kinderen.

Vragen waarmee de cursist is blijven zitten kunnen gesteld worden op de praktijkles(sen) en worden beantwoord door onze instructeurs.

Nadat u een cursist of een groep cursisten heeft ingeschreven ontvangen de cursisten van ons een bedrijfscode en een cursuscode om in het systeem in te loggen. De codes zijn 3 maanden geldig en worden 4 weken voor de praktijkles(sen) afgegeven. De theorietoets moet op de aangegeven datum met een voldoende zijn gemaakt. Anders komt de praktijkles(sen) te vervallen voor de cursist. Als opleider kunnen wij zien of dit zich voordoet en dan nemen wij contact op met de contactpersoon van de werkgever of met de cursist. U blijft als werkgever op de hoogte van de vorderingen van uw werknemers.

Door deze opzet kunnen de praktijkles(sen) korter duren dan de reguliere opleidingen en herhalingen. Dit is mede afhankelijk van het aantal cursisten per groep en de opgefriste (bij de herhalingen) theoriekennis voor aanvang van de praktijkles(sen).

De kwaliteit van de opleiding en herhaling staan bij ons voorop zo dat u kunt vertrouwen op uw EHBO-ers en BHV-ers tijdens calamiteiten.

Als u interesse of vragen heeft om op deze manier u opleidingen en of herhalingen te laten verzorgen neem dan contact op met Kroon Arbozaken B.V.

Advies & Instructies
Opstellen bedrijfsnoodplannen, tekeningen, opstellen van de RI&E, ergonomie, werkplek onderzoek, Brandpreventie en natuurlijk nog veel meer. Adviezen en instructies voor elke organisatie of onderneming op maat gesneden.

Staat uw training of advies er niet bij neem gerust contact met ons op voor een gesprek. Wij komen graag geheel vrijblijvend bij u langs.

Voor al uw Arbo of veiligheidsvragen hebben wij de oplossing op maat voor uw organisatie. Wenst u verder nog informatie neem dan gerust contact op met ons en vraag naar Dick Kroon 0180-417532.

Klik hier voor de webwinkel.