Advies

Speciaal opgeleide medewerkers kunnen adviezen op maat geven over arbo-omstandigheden, ontruimingsplannen, bedrijfsnoodplannen en brandveiligheid. Advies over plaatsing en type blusmiddelen en de verkoop daarvan behoort tot de mogelijkheden.
Alle adviseurs hebben een staat van dienst bij de brandweer en blijven continue up-to-date met de huidige wet- en regel-geving.